TT Ads

Freelancing ali »neodvisno delo« je trend, ki se je v zadnjih letih močno razširil po svetu. Čeprav ne gre ravno za povsem novo obliko dela, temveč za nekakšno obliko samostojnega podjetništva, ki omogoča, da oseba dela za več podjetji hkrati, je v zadnjih letih mogoče opažati porast tovrstnih delavcev.

Freelance kariera

Kaj pa pravzaprav sploh je freelancing? No, glede na definicijo na angleški strani Dictionary bi lahko osebo, ki se ukvarja s freelance delom, torej freelancer-ja opisali kot »osebo, običajno pisatelja, oblikovalca, programerja, fotografa, nastopajočega ali podobno, ki svoje delo ali storitev prodaja glede na uro, dan, opravljeno delo ipd. namesto, da bi delal za enega samega delodajalca«.

Povedano bolj preprosto, gre za storitev ali delo, ki jo oseba opravlja za delodajalca, pri čemer ta dva nista v klasičnem delovnem razmerju (torej zaposleni – delodajalec). Na splošno bi lahko rekli, da je sistem freelance dela podoben sistemu dela samostojnega podjetnika (v smislu tega, da dela z več podjetji in ne z enim samim), s to razliko, da freelancer nima registriranega svojega podjetja.

Freelancing ima zanimivo zgodovino

Čeprav danes večina ljudi freelancing povezuje z delom preko računalnika, je beseda pravzaprav precej starejša od prve tovrstne tehnologije. Prvič se je namreč beseda freelancing pojavila že v začetku 19. stoletja, ko je služila za opisovanje »svobodnih« vojakov, torej vojakov, ki niso služili enemu samemu kralju, temveč so se pridružili tistemu, ki je za njihovo vojskovanje plačal največ.

No, ko se je v začetku zdajšnjega tisočletja razširila uporabnosti interneta in so podjetja začela graditi svojo internetno prepoznavnost, se je razširil tudi freelancing – seveda tokrat v nekoliko drugačni obliki. Lahko torej rečemo, da začetki sodobnega freelancinga sodijo na področje programiranja, ko so se programerji povezovali s podjetji, da bi jim pomagali ustvariti njihove spletne strani.

Skozi desetletja se je trend freelancinga naglo širil na različna področja in danes obsega najrazličnejša delovna področja. Sicer je še vedno najbolj priljubljeno področje programiranje, vendar pa tudi področja, kot so pisanje in prevajanje, snemanje video vsebin in priprava kratkih videov, spletna optimizacija, oblikovanje, fotografiranje ipd. ne zaostajajo bistveno. Marsikateri freelance delavec se je s svojim delom prebil med bolje plačane osebe ter si zgradil uspešno kariero.

Kako poteka freelance delo?

Najbolj preprosta oblika freelance dela je praktično vsako sodelovanje delavca in delodajalca, pri katerem je vključen sporazum o opravljenem delu in plačilo za opravljeno delo. Čeprav to pomeni, da lahko svojega novega delodajalca srečate praktično kjerkoli, se posli običajno sklenejo na tako imenovanih freelance straneh – spletnih straneh, ki so namenjene iskanju freelance dela.

Na teh straneh se registrirajo podjetja, ki iščejo pomoč freelancer-ja. Največkrat gre za podjetja, ki želijo realizirati točno določen projekt, a nimajo zaposlenih primernih oseb, novega zaposlenega pa se jim zaradi obsega dela ne splača zaposliti. Tipični primeri tega so prevodi spletnih strani, oblikovanje novega logotipa ali brošure, izdelava ali popravek spletne strani, priprava reklamnega videa ali sporočila ter drugi.

Naj pri tem omenim še nekaj. Čeprav govorim o delodajalcih in podjetjih, sta lahko obe osebi, ki skleneta freelance sodelovanje, fizični osebi. Na freelance strani se tako lahko registrira tudi fizična oseba, ki bi si, na primer, želela pomoči pri določenem prevodu, pri lastni spletni strani, video montaži – v glavnem pri čemerkoli.

Freelancing
Čudežna formula uspeha? Običajno ne gre tako preprosto, saj je potrebno tudi v freelance delo vložiti precej truda.

Na drugi strani pa se lahko na freelance stran registrirajo delavci oziroma freelancer-ji. Ti izdelajo svoj uporabniški profil, kjer imajo možnost, da se predstavijo in pokažejo svoje znanje oziroma dosedanje delo.

Nato se začne zabavni del – v iskalniku del lahko freelancer poišče delodajalce, ki potrebujejo delavca z določenimi znanji in sposobnostmi. Delodajalec običajno opiše projekt, navede znesek, ki ga je pripravljen za ta projekt odšteti ter navede dobavni rok. Vse to je vidno delavcu, ki se lahko na podlagi napisanega odloči, ali bi želel pri tem projektu sodelovati. Če na delo »bida«, torej poda svojo ponudbo, delodajalec in delavec pričneta z dogovori o podrobnostih projekta.

Čeprav to ni vidno, je med delodajalcem in delavcem sklenjena pogodba, ki delodajalcu zagotavlja, da bo prejel dobro opravljeno delo, delavcu pa, da bo za svoje delo plačan. Po končanem delu imata delodajalec in delavec možnost, da en drugega ocenita. Ocene so vidne v njunih profilih in bodočim delodajalcem oziroma delavcem.

Prednosti in slabosti freelance kariere

Freelancing ima kar nekaj prednosti, hkrati pa tudi kar nekaj slabosti. Zagotovo je velika prednost neodvisnost delavca, saj ta ni odvisen od enega samega delodajalca in od opravljanja enoličnega dela, na točno določenem mestu. Večino dela namreč lahko opravlja praktično kjerkoli, v primeru, da se z delodajalcem ne razume, lahko delo brez težav prekine in sklene sodelovanje z drugim delodajalcem.

Veliki prednosti freelancing-a sta tudi možnost lastnega postavljanja cen in možnost dela brez delavnih izkušenj oziroma primerne izobrazbe. Le redki delodajalci namreč upoštevajo izobrazbo ali pretekle izkušnje – zanima jih zgolj znanje, ki je pomembno za njihov projekt. Podobno velja za ceno. Ker freelancer dela z vedno novimi delodajalci, lahko po določenem številu projektov dvigne svojo ceno (in mu ni treba celo življenje delati za minimalno plačo, na primer).

A hkrati ima freelancing precej slabosti. V Sloveniji in mnogih drugih državah status freelancer-jev ni zakonsko urejen, kar pomeni, da si pri takšnem delu v nekakšnem »zakonskem prekršku«, hkrati pa nimaš nobenih ugodnosti (na primer zavarovanja ali plačane pokojninske dobe). Poleg tega, vsaj ob začetku kariere, nikoli ne veš, kdaj boš dobil delo in ali boš nabral dovolj denarja, da boš prišel čez mesec. Prav tako pri tovrstni obliki dela ni plačane bolniške ali dopustov.

Kot pri večini služb je tudi v svetu freelancing-a težko začeti, a si lahko po določenem času zgradite uspešno kariero. Ta pa na unikaten način združuje delo, zaslužek in uživanje; predvsem zaradi tega, ker lahko delo opravljate od kjerkoli, vsaj dokler ima »kjerkoli« dobro internetno povezavo.

Vas zanima več o freelance karieri? Vprašanja mi lahko pošljete preko kontaktnega obrazca, za aktualne objave pa se naročite na naše e-novice!

 

TT Ads

Leave a Reply