TT Ads

Če ste se pred kratkim prvič srečali z nekoliko boljšim fotoaparatom ali si želite izboljšati svoje fotografije, boste morali spoznati kar nekaj fotografskih izrazov. Verjetno se vam bo ob prvem srečanju s fotografijo zdelo, da je teh neverjetno veliko. A ne skrbite, kmalu jih boste osvojili.

Osnovni fotografski pojmi

Na začetku vaše fotografske poti je, poleg osnovnih poimenovanj delov fotoaparata in različnih vrst objektivov pomembno, da poznate nekatere osnovne termine, ki vam omogočajo, da sami prilagajate način fotografiranja in s tem tudi lastnosti slike. Med osnovne fotografske pojme, ki jih preprosto morate poznati, sodijo: fokus, zaslonka in globinska ostrina, čas osvetlitve ter občutljivost.

Fokus (ang. Focus)

Med izbranimi izrazi je najlažje razumeti fokus. Je ključna lastnost dobre fotografije, saj nam zagotavlja, da bo objekt, ki ga želimo na sliki izpostaviti, jasno viden in izostren. Večina fotoaparatov ima možnost avtomatskega in manualnega fokusa. Na splošno avtomatski fokus pomeni, da se fotoaparat sam »odloči« kam bo usmeril fokus, medtem ko je pri manualnem fokusu ta odločitev v rokah fotografa.

Fokus v  fotografiji
Na prvi fotografiji so fokusirane prve figurice, na drugi pa zadnje figurice.

Zaslonka (ang. Shutter)

Zaslonka je pravzaprav en od sestavnih delov fotoaparata oziroma objektiva. Nahaja se neposredno pred senzorjem ter uravnava količino svetlobe, ki doseže senzor (enako je veljalo tudi pri starejših fotoaparatih, pri katerih je zaslonka uravnavala količino svetlobe, ki je dosegla film). To pomeni, da lahko s pomočjo zaslonke uravnavamo količino svetlobe, ki bo senzor doseglo in posledično tudi to, kako svetla bo slika.

Količino svetlobe, ki bo dosegla senzor uravnavamo s pomočjo odprtost in zaprtosti zaslonke. Odprtost zaslonke se meri s »formulo« f/n, pri čemer f pomeni goriščno razdaljo objektiva, n pa se nanaša na odprtost zaslonke. Zaradi tega boste pri člankih o zaslonki pogosto zasledili izraz »f število« ali »f number«. Pri avtomatskih nastavitvah fotoaparata zaslonka deluje tako kot zenica v očesu – pri močni svetlobi se zapre (f število se poveča), pri manjši svetlobi se odpre (f število se zmanjša). Z ročnim prilagajanjem odprtosti zaslonke lahko ustvarite bolj umetniške slike in posebne efekte.

Zaslonka in f-število
Odličen prikaz odprtosti zaslonke glede na f-število; avtor: PremiumBeat.

Globinska ostrina (ang. Depth of field; Focus range)

Globinska ostrina je tesno povezana s prej omenjeno zaslonko in s fokusom, vendar na različna načina – z uravnavanjem velikosti odprtosti zaslonke lahko prilagajamo globinsko ostrino ter določimo kolikšen del slike bo izostren in kolikšen del slike bo zamegljen (izven fokusa).

Če zaslonko močno odpremo (število zaslonke je majhno), bomo dobili majhno globinsko ostrino, zaradi česar bo v fokusu le majhen del slike, ostali deli pa bodo zamegljeni. To je odličen način slikanja portretov.

Če pa bomo zaslonko odprli le malo (število zaslonke bo veliko), bo v fokusu večina slike in zamegljeni bodo le najbolj oddaljeni deli. Takšen način slikanja je odličen za slikanje krajine in mest, pri katerih je pomembno, da so jasno vidne tudi podrobnosti v ozadju.

Zaslonka fotografija
Na prvi sliki so izostrene vse figurice – zaslonka je le malo odprta; na drugi sliki so oddaljene figurice zamegljene – globinska ostrina je majhna in zaslonka bolj odprta.

Čas osvetlitve (ang. Shutter speed)

Še en termin, ki je močno povezan z zaslonko, je čas osvetlitve. Ta določa, kako dolgo bo odprta zaslonka in s tem tudi, koliko svetlobe bo prišlo do senzorja. Čas osvetlitve je pomemben predvsem kadar slikamo objekte, ki se zelo hitro premikajo (na primer pri fotografiranju živali ali športnih dogodkov), pa tudi kadar želimo na fotografiji doseči bolj umetniške učinke.

Čas osvetlitve merimo v številu 1/… sekund. To pomeni, da je pri visokem času osvetlitve, na primer 1/15 sekunde, zaslonka dalj časa odprta in fotoaparat naredi malo slik. Če pa je čas osvetlitve nizek, na primer 1/500 sekunde, je čas osvetlitve zelo majhen, pogostost slik pa večja. S to nastavitvijo lahko zamrznemo dogajanje – tudi če gre za športne aktivnosti oziroma hitro premikanje ljudi ali živali.

Svetlobna občutljivost (ISO)

Še en fotografski termin, ki je povezan z osvetlitvijo in ga moramo poznati pri slikanju z nekoliko boljšimi fotoaparati, je ISO ali svetlobna občutljivost. Predhodno smo govorili o občutljivosti zaslonke in njenih lastnostih, zato je na tem mestu smiselno poudariti, da se ISO ne nanaša na zaslonko, temveč na slikovno tipalo.

Število ISO je na fotoaparatu zapisano v številih 100, 200, 400 in vse do 3.600, oziroma celo do 12.000 ali več pri dražjih in novejših fotoaparatih. Velik ISO pomeni, da je slikovno tipalo zelo občutljivo na svetlobo – da bo zaznalo tudi slabo vidne predmete v temnih prostorih. S svetlobno občutljivostjo je tesno povezan tudi šum. Šum na fotografiji prepoznamo po majhnih kockah različnih barv, ki razkrivajo, da je bil pri slikanju uporabljen zelo velik ISO.

Šum v fotografiji
Več kot opazen šum.

Osnovni fotografski izrazi v praksi

Čeprav je ključno, da se spoznate z napisanimi fotografskimi izrazi, boste pri dejanskem slikanju bolj potrebovali prakso in znanje uravnavanja povezave med vsemi napisanimi elementi. V naslednjih tednih si preberite več o tem, kako se lotiti slikanja z ročnimi namestitvami.

TT Ads

Leave a Reply